Bài Chánh Tấn Tuệ

18/04/2019 - 14:06
Viết cho báo Nguyệt San Giác Ngộ số 277 (PL 2567)
14/08/2018 - 23:08
Viết cho Báo Nguyệt san giác ngộ số 269 (PL2563)
14/04/2017 - 13:17
Viết cho báo Nguyệt san Giác Ngộ số 253
23/03/2017 - 16:32
Mục tiêu của Thiền tông là ngộ nhập Phật tánh. Với người chưa ngộ thì làm sao để họ ngộ. Ngộ rồi thì làm sao để thể nhập. Vì thế, chỗ lập Tông và pháp hành của Thiền Tông đều không ra ngoài việc ngộ nhập Phật tánh.
08/03/2017 - 16:01
Không chỉ riêng vấn đề gọi tên các sự vật mới cần đến quá khứ. Nhìn một cách tổng quát, từ tư tưởng đến tình cảm ở thời hiện tại, đều được xây dựng trên cái nền quá khứ. Nếu không có quá khứ cũng không có hiện tại tâm lý.
08/03/2017 - 15:31
Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, Phân tâm học vẫn chưa có những khám phá mới đáng kể. Nhược điểm chủ yếu của Phân tâm học là các nhà Phân tâm học chỉ mới thấy được một vô thức lúc mới sinh mang tính đại đồng.