Thánh ngôn

25/03/2017 - 07:00
Trích hành trình về phương đông - nguyên tác Blair T. Spalding - Nguyên Phong dịch - tựa bài, là theo nội dung mà tạm đặt)
25/03/2017 - 06:53
Đề tựa được đặt theo nội dung của bài viết - Trích trong Hành trình về phương đông. Nguyên tác Blair. Spalding. Bản dịch Nguyên Phong.
25/03/2017 - 06:49
Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân
25/03/2017 - 06:43
Gampopa
25/03/2017 - 06:38
Trích trong 108 lời dạy của đức Đạt-lai Lạt-ma - Hoàng Phong chuyển ngữ
25/03/2017 - 06:32
Thiền sư Đạo Nguyên (Nhật Bản)