Phần giảng MP4

05/09/2017 - 14:15
Sinh hoạt Phật pháp tại gia kỳ 31. Giảng tại chùa Hưng Long 298 Ngô Gia Tự P.5 Q.10.
23/06/2017 - 05:46
SHPPTG lần 28 tại nhà Phật tử Chơn Diệu Vân - Ninh Thuận.
26/03/2017 - 12:22
Sinh hoạt Phật pháp tại gia kỳ 24 và lễ Tạ pháp cuối năm tại nhà Phật tử Chánh Thành Hiền năm 2016 - Long An
15/03/2017 - 15:36
Sinh hoạt Phật pháp tại gia kỳ 23 - giảng tại nhà Phật tử.
15/03/2017 - 15:19
Sinh hoạt Phật pháp tại gia kỳ 22 - giảng tại chùa Hưng Long.