Pháp đàm

PHÁP ĐÀM lần 3

Pháp đàm lần thứ 3 được tổ chức tại nhà hàng chay Thiện Duyên thuộc Pháp viện MĐQ / 23/07/2017

29/07/2017

Nội dung Pháp đàm lần 3 – Phần 1.


Câu hỏi bao gồm các vấn đề :

1/ Vì sao hình tượng Bồ-tát có tóc mà Tăng nhân lại không vị nào có tóc?

2/ Làm cách nào để hàng phục các vọng tưởng thuộc về tình cảm cứ hiện lên mãi.

3/ Ý nghĩa giấc mơ.  Mối liên hệ nhân quả giữa đời thường và giấc mơ.

4/ Nghiệp đến thì chịu đựng hay làm phước thiện để hết nghiệp?   

5/ Làm sao an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường đầy xáo trộn và bất an?

6/ Trẻ con đã ăn chay và ngồi thiền, vậy nên chọn phương án nào là tốt cho trẻ?  


&

 
Nội dung Pháp đàm lần 3 – Phần 2


Câu hỏi bao gồm các vấn đề :

1/ Tu như thế nào khi quá bận rộn với việc sinh nhai.

2/ Lấy chồng. Vấn đề nan giải cần giải quyết.

3/ Các bận cao minh nói thế gian tới đây hoạn nạn sẽ nhiều vô kể. Làm sao để tránh được việc đó?

4/ Trong việc hiếu hạnh, có vị khuyên "Hướng dẫn cha mẹ đến với Đạo" là có hiếu bậc nhất, làm sao làm được điều đó khi người già luôn cho mình đúng?

5/ Phóng sinh như vậy có lỗi không?


&