Phổ thông

27/03/2017 - 19:10
Mong những bà mẹ sống cởi mở hơn với dâu con, để sự hiếu thảo của chúng thật sự bắt nguồn từ tình yêu thương, không phải chỉ vì đó là điều phải làm.
27/03/2017 - 18:34
Như Lai của Trời Người nhập Niết-bàn không khác Như Lai trong mỗi chúng sinh “nhập Niết-bàn”. Thế giới thường, lạc, ngã, tịnh trở thành sông tro, biển máu. Mọi thứ khô cằn, biển nổi, sóng to. Khổ não xoay vần. Tiếng vô thường, khổ, không vang vọng… Chỉ vì ông Phật trong mỗi chúng sinh đã “nhập Niết-bàn”.
27/03/2017 - 18:19
Tập tục truyền lại không phải cái gì cũng hay. Có cái hay mả có cái không hay. Làm lễ tạ ơn Trời Phật thần linh vì lòng biết ơn là hay, nhưng sát sinh hại vật làm lễ dâng cúng thì không hay...
27/03/2017 - 18:12
Phóng cá, thả chim đặt trên nền tảng tâm từ như thế thì việc phóng sinh của ta dù ít hay nhiều, dù có hay không, đều mang đầy đủ ý nghĩa phóng sinh. N
27/03/2017 - 18:02
Ừ, trong cuộc sống này không có gì ra khỏi nhân duyên. Thứ gì cũng phải có nhân, đủ duyên mới có quả. Đời người là một chuỗi dài nhân duyên nối tiếp nhau.
27/03/2017 - 17:53
Những ngày cuối tháng sau đó, tôi đều gặp được Sư ông.Trong sự im lặng thanh bình. Không phải không biết hỏi gì mà mọi câu hỏi đều được trả lời trong những bài giảng. Điều đó trở thành qui luật, không cần hỏi nữa. Tôi dành thời gian ngắn ngũi của mình để nhìn Sư ông. Tôi thích cái tướng “an ổn chắc nịch” của ngài.