Bài giảng MP4 (CTT)

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU SINH RA? (Phần 4)

Sinh hoạt tại thiền viện Hương Nghiêm ngày 03-07-2018

11/07/2018
SINH HOẠT PHẬT PHÁP TẠI GIA KỲ 38
Tại thiền viện Hương Nghiêm  

Chủ để 
CON NGƯỜI TỪ ĐÂU SINH RA? (Phần 4)

Người giảng

Chánh Tấn Tuệ 

Khai triển rộng về nghiệp