Bài giảng MP4 (CTT)

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU SINH RA? (Phần 3)

Chánh Tấn Tuệ giảng - TV Hương Nghiêm - ngày 03/06/2018

21/06/2018
SINH HOẠT PHẬT PHÁP TẠI GIA KỲ 37
Tại thiền viện Hương Nghiêm  

Chủ để 
CON NGƯỜI TỪ ĐÂU SINH RA? (Phần 3)

Người giảng

Chánh Tấn Tuệ 

Khai triển vấn đề rộng quanh Quan điểm Phật giáo