Thánh ngôn

25/03/2017 - 06:28
Phần 3 của Thiền vị trên đầu lưỡi – Takasshina Rosen - Bạch Ẩn Thiền định ca - Hạnh Huệ và Thuần Bạch dịch
25/03/2017 - 06:23
Thiền sư Đạo Nguyên – Lưu Ly dịch.
25/03/2017 - 06:16
Thiền Đạo Tu Tập - Chang-chen-chi Như Hạnh dịch
23/03/2017 - 16:37
Thiết Nhãn Ngữ Lục – Bạch Ẩn thiền định ca - Ni sư Hạnh Huệ dịch
18/03/2017 - 10:45
Đại sư Châu Hoằng – thiền sinh Thường Chiếu dịch
10/03/2017 - 14:56
Soko morinaga – Thuần Bạch và Ngọc Bảo dịch