Pháp đàm

28/07/2017 - 09:48
Pháp đàm lần thứ 3 được tổ chức tại nhà hàng chay Thiện Duyên thuộc Pháp viện MĐQ / 23/07/2017
05/05/2017 - 14:32
15/03/2017 - 14:39
Pháp đàm - MP3 - toàn bộ buổi pháp đàm.
12/03/2017 - 21:33
Nếu không nợ trong quá khứ thì đời này họ không lợi đụng được, cho dù tâm con tốt hay không tốt. Bây giờ tại sao họ lợi dụng được? Vì quá khứ mình đã có những việc làm không tốt, chẳng qua là họ tới họ đòi nợ...
12/03/2017 - 21:21
Trực giác có là do nhiều duyên. Có thể là do nghiệp lành đã tạo trong quá khứ, sự gia trì của Tam bảo và công phu tu tập của bản thân
12/03/2017 - 20:02
Quan trọng trong đời sống tình yêu hoặc hôn nhân là bản thân mình có phước hay không, mình có tu hay không? Nếu bản thân mình có phước, có tu thì sẽ gặp được người làm cho mình như ý nhiều hơn là bất như ý.